Svarīgs paziņojums saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem

Uzmanību!

SIA “ELIKSS” tirdzniecības vietā drīkst atrasties tikai personas ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Nevakcinētos klientus aicinām veikt pasūtījumus
SIA “ELIKSS” online veikalā www.elikss.lv un saņemt tos pie veikala

Внимание!

В торговом помещении SIA "ELIKSS" могут находиться только персоны с рабочим сертификатом о вакцинации Covid-19 или с сертификатом о перенесении болезни.

Невакцинированных клиентов призываем размещать заказы в онлайн магазине SIA "ELIKSS" www.elikss.lv и получать их у магазина.